מערכת "כל גדרה" /
פורסם 13/05/15 13:09
קול התושבים

הישג צרכני חשוב למשרד עורכי דין בגדרה

"בעקבות תביעה ייצוגית תחזיר חברת "לאומי קארד" כ 2 מיליון ש"ח ללקוחותיה"

עורכי הדין לימור פריז ורמי איתן ממשרד פריז איתן, הממוקם ברחוב הבילויים בגדרה, הגישו בשם שני תובעים ייצוגיים בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת כרטיסי האשראי "לאומי קארד".

הבקשה לאישור התביעה הייצוגית עסקה בטענה כי "לאומי קארד" גבתה עמלות המרת מטבע שלא כדין בעסקאות שבוצעו ע"י לקוחותיה באמצעות כרטיס האשראי בחו"ל ובוטלו, וזאת בשבע השנים שקדמו להגשת הבקשה לאישור התביעה כייצוגית.

ולמה הכוונה:

כאשר לקוח ביצע עסקה בחו"ל ולאחר מכן התחרט וביטל את העסקה, "לאומי קארד" גבתה עמלת המרה מטבע הן על ביצוע העסקה והן על ביטולה. גבייה שלטענת התובעים הייצוגיים הייתה בניגוד לדין.

 

"לאומי קארד" טענה להגנתה, בין היתר, כי כאשר בית העסק בחו"ל בו בוצעה העסקה שידר לה שדר של "זיכוי" במקום "ביטול" היא לא יכלה לזהות כי אכן מדובר בעסקת ביטול של העסקה המקורית ולכן חייבה את הלקוח בעמלות המרת מטבע הן בגין ביצוע העסקה והן בגין ביטולה.

 

כבוד השופט פרופ' גרוסקופף בפסה"ד (בו אושר הסדר הפשרה אליו הגיעו הצדדים) סבר כי הטענה שבית העסק בחו"ל שידר את הביטול כ"זיכוי"  (ולא "ביטול") אין בה כדי להסיר מ"לאומי קארד" את האחריות לפעול באופן סביר על מנת להביא לכך שכאשר מתרחשות טעויות מסוג זה הן יאותרו והלקוח לא יינזק מהן. מה גם, שהטכנולוגיה לאיתור הטעויות הנ"ל מצויה בידי "לאומי קארד", ועל כן אין באפשרותה "לרחוץ בניקיון כפיה" ולטעון כי רק מאחר ואינה נושאת באחריות להתרחשות התקלה, היא פטורה מכל אחריות לנסות לאתרה ולתקנה.

 

התביעה כאמור הסתיימה בהסדר פשרה, לפיו "לאומי קארד" תשיב ללקוחותיה עבור עמלות המרת מטבע שנגבו שלא כדין סך של כ – 2,000,000 ₪.

 

ההישג הצרכני החשוב הוא ש"לאומי קארד" התחייבה כי החל מיום 1.1.15 לא תגבה יותר עמלת המרת מטבע מלקוחותיה בגין עסקאות שיבוצעו בחו"ל ויבוטלו (הן בגין העסקה והן בגין ביטולה) גם אם הן ישודרו כ"זיכוי" ושדר זה יתקבל אצל "לאומי קארד" עד תום יום העסקים שלפני המועד בו תשגר "לאומי קארד" את חיוב הלקוח לבנק, דבר שיחסוך לצרכנים תשלום הוצאות ועמלות המיותרות.

 


כניסה למערכת
זכור סיסמא
לא רשום עדיין?
הרשם כעת
אני מסכים לקבל מ”כל גדרה” דיוור אלקטרוני