/
פורסם 07/08/17 12:04
קול התושבים

גדרה חושבת ירוק כבר מהגיל הרך

גדרה חושבת ירוק כבר מהגיל הרך

החינוך וגם הסביבה מובילים בגדרה:

היעד 100% גנים ירוקים

ראש המועצה יואל גמליאל: "חינוך לערכים, למצוינות ולסביבה ירוקה מתחיל כבר בגיל הרך, זהו תהליך שלא קורה ביום אחד""

המועצה המקומית גדרה פועלת להגדרת כל גני הילדים ביישוב כגני ילדים ירוקים. עד כה הוסמכו על ידי המשרד לאיכות הסביבה ומשרד החינוך רוב גני הילדים והתהליך ימשך עד להסמכת מאה אחוזים מהגנים.

"חינוך הוא תהליך ארוך טווח. את רוח היישוב שאנו מובילים – חיבור ערכי, קהילתי, סביבתי,עזרה לזולת וקבלת השונה– כולם קשורים זה בזה, זהו תהליך שאינו קורה ביום אחד. חינוך לערכים, למצוינות ולסביבה ירוקה מתחיל כבר בגיל הרך" מחדד יואל גמליאל ראש המועצה "זו הסיבה שכבר בגיל הזה, אנחנו מטמיעים בגני הילדים את החשיבות שבשמירה על הסביבה, מחזור, טיפוח הקיימות ובהמשך פרויקטים כמו גן עצי המאכל. זה הוא חלק בלתי נפרד מהמרקם של חינוך לערכים שעוטף את הלמידה לאורך שנים".

גן ירוק הוא גן הדוגל בחינוך לאוריינות סביבתית והערכים הסביבתיים מוטמעים בערכי הגן. הוא מטפח כבוד לזולת, לטבע ולסביבה שבה אנו חיים. יש בו זיקה למקום ורצון לשמר, לשנות ולהשפיע על הסביבה. הוא פועל לשמירה על הסביבה ומניעת עומסי פסולת וצפיפות.

בגן ירוק יש נכונות לפעולה הכוללת פעולות של ילדי הגן למען הסביבה כגון שימוש בנייר ממוחזר ושימוש במתקני המיחזור.

בגנים ירוקים שהוסכמו בגדרה, פועלת תכנית עבודה שנתית אינטגרטיבית המשלבת את נושאי החינוך הסביבתי ופעילות קהילתית סביבתית.

פעולות אלה כוללת בין השאר מיחזור,חינוך הילדים הרכים ובני משפחותיהם להפרדת פסולת, שימוש מושכל במים, למידה משמעותית וחווייתית בנושא זיהום אוויר ומפגעי רעש, איסוף בקבוקים לצורך העשרת פינות למידה בגן, טיפוח שטחים ציבוריים והפיכתם לגינות קהילתיות, יזום אירועי שוק קח-תן לצמצום צריכה מיוצרת, הקמת מתקני משחק בחצרות הגנים מחומרים לשימוש חוזר, הפקת אירועים קהילתיים שמטרתם הסברה שכונתית בנושאים המפורטים לעיל ועוד.

כניסה למערכת
זכור סיסמא
לא רשום עדיין?
הרשם כעת
אני מסכים לקבל מ”כל גדרה” דיוור אלקטרוני